On-page SEO

Är webbsidans struktur och innehåll. Titlar, rubriker, beskrivning, texter etc.

Off-page SEO

Är länkar, externa och interna som stärker din sidas trovärdighet.

Teknisk SEO

Laddhastighet, mobilvänlig, säker och om det finns trasiga länkar etc.

SEO-sökmotoroptimering

SEO-sökmotoroptimering betyder search engine optimizing. Ibland även kallat för sökordsoptimering eller sökoptimering. Och handlar om att på olika sätt optimera sin sida för olika sökmotorer. Exempel på sökmotorer är Google, Bing, Yahoo och Yandex. Syftet med SEO är att få sökmotorerna att presentera din sida i sökresultatet på de nyckelord man vill synas på. I Sverige är Google överlägset störst. Men i andra länder ser fördelningen lite annorlunda ut. Beroende på var din marknad finns avgörs vilken eller vilka sökmotorer du skall optimera mot. Och ibland måste du till och med välja eftersom olika sökmotorer ibland jobbar på direkt motsatt sätt.

Tekniker

SEO är en långsiktigt marknadsföringsstrategi. Syftet är att driva organisk och relevant trafik till sin sida. Detta utan att betala för annonser, SEM, för att locka trafiken. Ett av sätten att göra detta på är On-page SEO-sökmotoroptimering. Ibland även kallat Onsite SEO. Det handlar i grunden om hur man strukturerar sitt innehåll och sina undersidor. Andra saker man tittar på är hur man optimerar titlar, rubriker och innehållet som bilder och texter etc.
Innehållet måste även vara relevant för nyckelordet eller nyckelorden man vill synas på.
 
Ett annat sätt är att arbeta med teknisk SEO. Då optimerar man saker som hur snabbt sidan laddas. Både för desktop och mobiler. Man tittar även på om den är mobilvänlig och om sidan har några brutna länkar? De flesta har nog stött på att man kommer till en sida som det står “oops, denna sida finns inte”. Andra saker man ser över är om sidan är säker, vilket vanligtvis handlar om ifall man har ett SSL-certifikat eller inte. 
 
Det tredje sättet är att jobba med Off-page SEO, ibland omnämns det som Auktoritet. Det handlar om länkar och länknätverk, både externa och interna länkar till din sida. Vad som avgör om en extern länk är bra eller inte för din sida beror på var den kommer från och syftet med den. Dessa kan man både köpa och förtjäna. Interna länkar är också viktigt och syftar till att förtydliga och förenkla navigering för besökare och sökmotorer. 

Kontakt